Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

ΑΠΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
   Να διαβάζεις το πρόβλημα προσεχτικά.Ισως χρειαστεί να το διαβάσεις πολλές φορές

      Να ξεχωρίζεις τα στοιχεία που σου δίνονται (δεδομένα) κι αυτά που σου ζητούνται(ζητούμενα)

Να σκέφτεσαι πώς συνδέονται τα ζητούμενα με τα δεδομένα για να βρίσκεις ποιες πράξεις πρέπει να κάνεις

ΠΡΟΣΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΕΣΗ κάνουμε όταν βάζουμε μαζί όμοια πράγματα και θέλουμε να βρούμε το ΣΥΝΟΛΟ

 ΠΡΟΒΛΗΜΑ(ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
Σε ένα δημοτικό σχολείο φοιτούν 95 αγόρια και

78  κορίτσια.Πόσα παιδιά φοιτούν συνολικά
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
   αγόρια      95 
κορίτσια      78
   ΣΥΝΟΛΟ  Χ   

  
ΛΥΣΗ                                                    
95+78=173      

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
173-95=78
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Συνολικά είναι 173 παιδιά

ΑΦΑΙΡΕΣΗ

Αφαίρεση κάνουμε όταν θέλουμε να βρούμε πόσα μένουν,τη διαφορά ή το Υπόλοιπο ή πόσα χρειάζονται ακόμα  για να συμπληρώσουμε μια ποσότητα, όταν βγάζουμε, απομακρύνουμε, κόβουμε ή ξοδεύουμε.Αφαιρούμε πάντα ίδια πράγματα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ(ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)
Σε ένα δημοτικό σχολείο φοιτούν συνολικά 82 παιδιά. Αν τα 45 είναι αγόρια, πόσα είναι τα κορίτσια;

ΣΥΝΟΛΟ                       82    
ΑΓΟΡΙΑ                         45                        
ΚΟΡΙΤΣΙΑ                     Χ                     


ΛΥΣΗ   82-45=37       

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ  

45+37=82     

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα κορίτσια είναι  37

  ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ κάνουμε όταν γνωρίζουμε την τιμή της μονάδας (του ενός 1)και ψάχνουμε την τιμή των πολλών μονάδων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ(ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)
Ένα κουτί  έχει μέσα  12 μαρκαδόρους,Πόσους  μαρκαδόρους έχουν τα  5 κουτιά;

ΚΟΥΤΙΑ                          1              5
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ             12             Χ                                                          

ΛΥΣΗ                                                                                                                                               5 Χ 12=  60


ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
60:  5=  12
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα  5 κουτιά έχουν  60 μαρκαδόρους

Δ ΙΑΙΡΕΣΗ


ΔΙΑΊΡΕΣΗκάνουμε όταν έχουμε μια ποσότητα και 

Α)τη μοιράζουμε σε ίσα μέρη(διαίρεση μερισμού)


Β)θέλουμε να μετρήσουμε  σε πόσα ίσα μέρη θα μοιραστεί η ποσότητα (διαίρεση μέτρησης)    

ΠΡΟΒΛΗΜΑ(Διαίρεση  μερισμού)
Αγόρασα  5 τετράδια  και  πλήρωσα  75 ευρω Πόσο έκανε το ένα  τετράδιο;

  Πίνακας τιμών

ποσά                     Τιμές

τετράδια          5              1

 ευρω               75             Χ


   ΛΥΣΗ                        ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
  75:5=15                       5Χ15=75


ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ένα τετράδιο κοστίζει 15 ευρώ  ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 Αγόρασα τετράδια και πλήρωσα 75 ευρω. Αν το  ένα τετράδιο κόστιζε 15 ευρω,πόσα τετράδια αγόρασα;  

ΠΟΣΑ              ΤΙΜΕΣ
Τετράδια             1          Χ 
Ευρώ                  15       75

ΛΥΣΗ   

  75:15=5 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

5Χ15=75

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αγόρασα  5 τετράδια

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγχω πάντα τα αποτελέσματα. Πρέπει να είναι λογικά και σύμφωνα με το πρόβλημα. 

ΚΑΤΑΝΟΩ, ΛΥΝΩ, ΕΛΕΓΧΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου